Official Web Site

Department of Education - CAR -  Schools Division of Ifugao

Schools Division Office,  Rizal Ave, Pob. South, Lagawe,Ifugao

DISTRICT
Alfonso Lista Lagawe Hingyon
Asipulo
Lamut
Asipulo Aguinaldo Alfonso Lista Alfonso Lista Lamut Hungduan Aguinaldo
Tinoc
Kiangan
Asipulo
Tinoc
Banaue
Lagawe
Tinoc
Hungduan Mayoyao
Lamut
Lagawe
Lamut
Alfonso Lista Hingyon
Lamut
Lamut
Banaue
Lamut
Alfonso Lista Banaue Mayoyao Aguinaldo Aguinaldo
ID
305188 305169 305179 305167 305184 305173 305194 305171 305189 305176 305180 305166 319005 305182 305175 305192 305172 319004 305193 319001 305186 305181 305168 319007 305190 305178 305174 305183 319006 305177 305187 305170 305185 319008 319002
SCHOOL
Pinto NHS
Caba NHS
Southern Hingyon NHS
Asipulo NHS
Mongilit Ligmayo NHS
Haliap NHS
Ubao NHS
Eastern Potia NHS
Caragasan NHS
Hapid NHS
Hungduan NHS
Aguinaldo NHS
Danggo NHS
Kiangan NHS
Camandag NHS
Tinoc NHS
Gohang NHS
Lagawe NHS
Kalanguya NHS
Bangbang NHS
Tulaed NHS
Ifugao Prov'l Sci. HS
Ayangan NAVHS
Lawig NHS-Extension
Sta. Maria NHS
Hingyon NHS
Natcak NHS
Lawig NHS
Banaue NHS-Extension
Hapid NHS-Annex
Namillangan NHS
Banaue NHS
Mayoyao NHS
Ubao NHS-Extension
Rufino I. Chungalao Sci. HS
M
0
F
0